Misją Agencji MAart od ponad 25 lat jest wytwarzanie wartości dodanej i pomaganie swoim globalnym klientom komunikować się z rynkami lokalnymi. Misję tę Agencja MAart realizuje świadcząc najwyższej jakości usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne, wykorzystując w tym celu najnowsze osiągnięcia, wdrażając normy i najlepsze praktyki branżowe i zarządcze oraz stale doskonaląc swoje systemy jakości.