• Bank of America

  • Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  • Janssen-Cilag

  • McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Polski Bank Rozwoju S.A.

  • BRE Bank S.A.

  • Ericsson

  • Ernst & Young Sp. z o.o.

  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy