• Najwyższa Izba Kontroli

  • BGŻ S.A.

  • Barclays Bank PLC

  • Bank BPH PBK

  • UCB Pharma Sp. z o.o.

  • Główny Urząd Statystyczny

  • ING Bank

  • Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  • Merck, Sharp & Dohme Idea INC.

  • Honeywell Sp. z o.o.