• Merck, Sharp & Dohme Idea INC.

  • BGŻ S.A.

  • Polski Bank Rozwoju S.A.

  • OPTIMUS S.A.

  • Główny Urząd Ceł

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

  • TVP Program II SA

  • Bank of America

  • BRE Bank S.A.

  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.