• Główny Urząd Ceł

  • Bank BPH PBK

  • Najwyższa Izba Kontroli

  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Biofaktor Sp. z o.o.

  • AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  • Ericsson

  • Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

  • Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland