• Biofaktor Sp. z o.o.

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Ferring Pharmaceuticals

  • Główny Urząd Statystyczny

  • Ministerstwo Finansów – PHARE

  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  • Janssen-Cilag

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Rodziny

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy

  • ING Bank