Tłumaczenia konsekutywne

Polegają na tym, że przekład następuje po krótkim fragmencie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest  najczęściej stosowany podczas rozmów handlowych, konferencji prasowych, szkoleń. Nie wymaga stosowania sprzętu do transmisji przekładu. W ramach tłumaczeń konsekutywnych wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe.

Tłumaczenia symultaniczne

Polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń jest  najczęściej stosowany podczas konferencji międzynarodowych, kongresów i innego typu spotkań, w których bierze udział wielu uczestników. Wymaga zastosowania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy (dla jednego języka obcego), którzy wymieniają się w odstępach półgodzinnych. W ramach tłumaczeń symultanicznych wykonujemy tłumaczenia kabinowe i szeptane.

Specjalizacje

Agencja MAart specjalizuje się w tłumaczeniach ustnych z następujących dziedzin:

 • Bankowość,
 • Prawo,
 • Unia Europejska,
 • Finanse,
 • Rachunkowość
 • Ekonomia,
 • Audyt,
 • Konsulting,
 • CRM,
 • Tłumaczenia techniczne,
 • Informatyka,
 • Logistyka,
 • Cła,
 • i wiele innych.

Warunki wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia.
 2. Minimalną jednostką jest blok 4-godzinny / półdniówka, a w przypadku tłumaczeń wyjazdowych 8 godzin pracy, nawet jeśli sesja tłumaczeniowa trwa krócej. Zamawiający jest każdorazowo zobowiązany pokryć koszty dojazdu tłumacza.
 3. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.
 4. Przerwa krótsza niż 2 godziny wlicza się do czasu pracy tłumacza. O planowanych przerwach dłuższych niż 2 godziny Biuro Tłumaczeń powinno być powiadomione przy zamawianiu usługi.
 5. W przypadku odwołania zleconej usługi w terminie do 2 dni przed datą wykonywania tłumaczenia, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić sumę równą wynagrodzeniu za 4-godzinną pracę tłumacza (w zależności od rodzaju tłumaczenia).
 6. Przy tłumaczeniach wyjazdowych Zamawiający ponosi koszty dojazdów, zakwaterowania i posiłków w miejscu tłumaczenia i jest odpowiedzialny za zapewnienie ich tłumaczom.